Garanti Taahhütnamesi

-Garanti süresi geçici kabul tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.

-Yüklenici,garanti süresi içerisinde yanlış kullanmadan doğan hasarlar hariç olmak üzere;meydana gelebilecek tüm kusur ve arızaları,gerekiyorsa malzeme veya parça değişimi

Veya imalat yenilemesi dahil,arıza veya kusur yeni imalat gerektiriyor ise yükleniciye makul süre tanınacak,bu hizmet için yüklenici herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

– Tüm inşaat malzemeleri en iyi kalite, standart, proje ve teknik şartnamelere uygun olacaktır. Tüm malzemeler kontrollüğün OLUR’u ve İdarenin ONAYI ile kesinlik kazanacaktır.

– Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

– Malzemelerin, fabrikasyon imalatları sırasında yerinde testleri yapılacak, kontrollüğün olurundan sonra şantiyeye gönderilecektir.

– Kaliteli ürün ve hizmet sağlamanın temel gereklilikleri olan modern teknoloji, kaliteli ekipman ve deneyimli işgücü kullanara, müşteri odaklı kalite politikası çerçevesinde, güçlü bir sinerji ile çalışmalar sürdürmektir.

– Bina esnemesi,zaman aşımına ugrayan alçıpan derzlerinin çatlamasına,vurma,eskime

Nem,rütübet,su baskınından dolayı doğacak problemler garanti kapsamına girmemektedir.

Ayrıca YÜKLENİCİ bu garanti kapsamı dışında kullanım hatası, eskime, normal aşınma, hasar ve benzer diğer nedenler ile meydana gelecek tamir, bakım, yenilenme gibi onarımları da bedeli karşılığında giderecektir.